EVA-UB4 Đế địa chỉ tiêu chuẩn 4"

EVA-UB4 Đế địa chỉ tiêu chuẩn 4"

  • NH_00353

• Cơ sở được liệt kê UL
• Tương thích với các máy dò được liệt kê trong danh sách UL của Nittan
• Chứa vít khóa để bảo vệ chống giả mạo
• 4 thiết bị đầu cuối được sử dụng tùy thuộc vào máy dò
• Gắn trực tiếp vào hộp điện hình bát giác 3-1 / 2 ”

Bình luận