EVA-H3-H Đầu báo nhiệt địa chỉ cố định 83 độ C

EVA-H3-H Đầu báo nhiệt địa chỉ cố định 83 độ C

  • NH_00766

Hiện tại chưa có tài liệu để download

• Cấu hình thấp, ngoại hình phong cách
• Dòng giám sát thấp
• OMNIVIEW LED 360 °
• Đầu ra chỉ báo từ xa
• Cơ chế khóa để tránh xóa trái phép
• Được cung cấp với nắp che bụi bảo vệ
• Địa chỉ có thể thiết lập từ 001 đến 254 bởi một lập trình viên chuyên dụng
• Tương ứng với chức năng tự động kiểm tra của bảng điều khiển dòng NFU-7000
• Máy dò cảnh báo nhiệt độ cố định 83 ° C (181.4 ° F)

Bình luận