Tấm tiếp hợp báo cháy thường chuẩn UL STBA-ADP

Tấm tiếp hợp báo cháy thường chuẩn UL STBA-ADP

  • NH_00480

Hiện tại chưa có tài liệu để download

• Tấm tiếp hợp được UL Liệt kê cho đế EVA-STB-RL và EVA-STB-SCI
• Dùng để lắp đầu báo vào hộp điện 4 ”hình vuông hoặc hình bát giác
• Có thể che các lỗ lắp
• Gắn kết bán phẳng hấp dẫn

Bình luận