EVA-H2-H Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ 83 độ C

EVA-H2-H Đầu báo nhiệt cố định địa chỉ 83 độ C

  • NH_00352

• Cấu hình thấp, ngoại hình phong cách
• Dòng giám sát thấp
• OMNIVIEW LED 360 °
• Đầu ra chỉ báo từ xa
• Cơ chế khóa để tránh xóa trái phép
• Được cung cấp với nắp che bụi bảo vệ
• Địa chỉ có thể thiết lập từ 001 đến 254 bởi một lập trình viên chuyên dụng
• Tương ứng với chức năng tự động kiểm tra của bảng điều khiển dòng NFU-7000
• Một đầu báo nhiệt nhiệt độ cao với cảnh báo nhiệt độ cố định 83 ° C (181 ° F)

Bình luận